O servizo de autobús realízao Transportes Álvarez Vázquez de Mondariz

Funciona todos días lectivos nos horarios de entrada e saída.

A Escola dispón dunha zona exclusiva no aparcamento para fortalecer a seguridade do alumnado á que acceden as tres liñas de autobuses.

Os roteiros cobren un amplo percorrido urbano e interurbano, contan cunha azafata e están dotadas de teléfono móbil para manter, naqueles casos nos que é necesario, unha comunicación directa coa Escola.

É posible contratar

  • Servizo completo: entradas e saídas
  • Medio servizo: entradas ou saídas
  • Servizo de saída: exclusivamente para os martes pola tarde

Supervisora do centro: Mª José Nogueiras

Coñeza os itinerarios dos autobuses