PRAZAS VACANTES – CURSO 2022-23


ED. INFANTIL:


4º E.I.: 44 ( + 6 NEAE *)
5º E.I.: 0
6º E.I.: 5


ED. PRIMARIA:


1º E.P.: 0
2º E.P.: 0
3º E.P.: 0
4º E.P.: 0
5º E.P.: 0
6º E.P.: 0


ED. SECUNDARIA OBRIGATORIA:


1º ESO: 4 ( + 6 NEAE *)
2º ESO: 1
3º ESO: 1
4º ESO: 2

  • Prazas reservadas, segundo a lexislación vixente, para nenos/as con necesidades
    educativas especiais, que de non cubrirse serán asignadas pola Inspección Educativa de
    entre as solicitudes presentadas no centro.
    Vigo, 25 de febreiro de 2022