No Rosalía estamos prantando a semente para un futuro cor esperanza. Adaptamos aos nosos espazos para facerlle fronte á COVID coas máximas garantías pero sempre mantendo o espirito rosaliano.