Educación infantil na nosa escola

A Educación Infantil é a etapa educativa que atende a nenas e nenos desde o nacemento ata os seis anos coa finalidade de contribuír ao seu desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual. Está formada por dous ciclos educativos de tres cursos académicos cada un.

No noso centro acollemos a segunda etapa de Infantil con dúas liñas, deste xeito o colexio dispón de seis aulas coa seguinte distribución:

 • Dúas aulas para o alumnado de 3 anos
 • Dúas aulas para o alumnado de 4 anos
 • Dúas aulas para o alumnado de 5 anos

Froito da experiencia de xa 50 anos o ensino en infantil na nosa Escola é plurilingüe. Cada clase está a cargo dun mestre/a titor/a que imparte a maioría das materias curriculares mentres que a psicomotricidade, a música e a expresión plástica están a cargo de mestras especialistas. Tamén contamos cun departamento de orientación que colabora estreitamente na actividade docente nesta etapa.

A formación que impartimos vai máis aló do estritamente académico; formando ao noso alumnado no respecto aos dereitos dos demais e no exercicio da tolerancia, dentro dos principios democráticos de convivencia. Cremos na importancia de formar persoas libres e felices, maduras e responsables, capaces de facer uso do seu xuízo crítico para afrontar os retos da sociedade actual. Ademais facilitarase que os nenos e nenas elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal.

Os contidos educativos organízanse en áreas correspondentes a ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil e abórdanse por medio de actividades globalizadas que teñan interese e significado para os nenos fomentando a creatividade e as actividades manipulativas baseándonos na súa propia experiencia e fuxindo de estereotipos.

Actividades na etapa de educación infantil

Saídas pedagóxicas

As saídas pedagóxicas en Educación Infantil…un encontro co ambiente para “mirar o cotián” cos ollos da indagación e a pregunta.

Mediar no coñecemento, comprensión e organización da realidade da que os nenos e nenas parten é un desafío para os docentes do nivel inicial. Ver, sentir e actuar sobre o ambiente son eixes centrais sobre os que se organiza a indagación do entorno…as saídas pedagóxicas son a estratexia que o facilita.

Por medio da saída, os nenos e nenas investigan, divírtense, potencian a súa autonomía, fomentan a súa socialización, aprenden significativamente e globalmente, estimulan o seu espírito crítico e creativo, incrementan a relación escola- familia, compensan desigualdades sociais e motívanse.

Abordar unha saída pedagóxica significa “sacar a educación dos espazos pechados onde se acha confinada e trasladala a lugares de reunión, ás fábricas, as prazas, aos parques, ás rúas, é dicir aos espazos públicos.

Así entendida, a escola non é só unha institución que prepara para a vida, senón que é unha institución “viva” que ofrecerá aos nenos e nenas que a transitan a oportunidade de participar da vida do barrio e a cidade, porque é neses escenarios onde debe ocorrer o fenómeno educativo do cidadán/a.

Actividades e festas escolares ao longo do curso

01
Período de adaptación para os alumnos e alumnas novos/as de tres anos.
02
Celebración do Halloween/Samaín no parvulario decorado polo alumnado para a ocasión e coas cabazas feitas en familia.
03
Celebración do magosto no patio ”dos maiores” conxuntamente cos nenos e nenas de primaria.
04
Montaxe do belén e a árbore de Nadal coas figuriñas de barro e os adornos realizados polos alumnos e alumnas.
05
Exposición dos traballos de Nadal no corredor do parvulario.
06
Concerto de Nadal na paxareira.
07
Visita de Papá Noël e entrega de cartas ás súas maxestades os Reis Magos de Oriente co reparto de agasallos.
08
Recibimos en todas as aulas ás familias que se converten en contacontos por unha mañá.
09
Decoramos o parvulario para a festa do entroido e facemos filloas.
10
Celebración do entroido. Desfilamos pola pasarela, demostramos as nosas dotes de bailaríns na pista e merendamos orellas.
11
Teatro a cargo dunha compañía estranxeira (Clever Pants) que nos deleita cunha función en inglés.
12
Cociñamos nas aulas favorecendo a alimentación saudable.
13
Inauguración da “Mostra”. Semana dos libros.
14
Celebración do Sport Day.

Actividades dirixidas ás familias

A educación comeza na familia e prolóngase na escola. A familia como primeiro ámbito educativo necesita reflexionar sobre as súas pautas educativas e tomar conciencia do seu papel na educación dos seus fillos e fillas.

Dende a escola queremos continuar o voso labor e facilitarvos coñecementos, estratexias e técnicas que axuden na educación dos fillos/as e melloren a relación intrafamiliar no día a día. Deste xeito, proporcionamos ao longo do curso charlas para familias e obradoiros que vos axuden neste labor.

Unha experiencia de saída vai favorecer o desenvolvemento do pensamento, xa que supón:

 • Recibir información.
 • Contacto directo coa realidade.
 • Investigación (manipulación e actuación sobre o medio)

Deste xeito a información chega a eles a través dos sentidos, elemento
fundamental para eles nas saídas.

 • Favorecen actitudes de cooperación (levar os materiais entre todos, axudar a outros nenos/as máis pequenos/as, repartir bocadillos, auga…)
 • Aceptación de normas de convivencia (esperar a súa quenda, non gritar no autobús, non pisar os asentos, non tirar papeis ou restos de comida ao chan,…)
 • Actitudes de respecto e defensa da natureza (non cortar as flores, non pisar xardíns, protexer aos animais…).
 • Favorecer o proceso de socialización axudándolle a superar o egocentrismo tan propio desta etapa.
 • Axudan a desenvolver vínculos afectivos con outros adultos.
 • etc.
 • Ofrece realidades amplas, globais.
 • Favorece a motivación dos nenos e nenas.
 • Atende aos seus intereses e necesidades.
 • Proporciona unha aprendizaxe significativa.
 • Pódense traballar todos os ámbitos de coñecementos e experiencias de forma lúdica e flexible.

En conclusión, abrir as portas ao contexto e saír ao seu encontro, “facer uso” das relacións escola-cidade implica outra forma de pensar a institución escolar, adoptar outros modos de organizar espazos e tempos e renovar as prácticas pedagóxicas, é en definitiva reinventar a escola.