No Infantil estivemos traballando sobre a igualdade entre sexos, educando na resolución pacífica de conflitos.

Co dita finalidade, salientamos o papel de grandes mulleres ao longo da historia.

Neste caso descubriron o da autora María Montessori. Cuxas achegas revolucionaron o panorama educativo, sentando as bases dos principios metodolóxicos nos que se sustenta a nosa liña hoxe en día.