Nestes momentos nos que a distancia é unha necesidade, desde a escola traballamos para que os máis pequenos non sentan sós. As videoconferencias, o traballo a través dos medios dixitais ou as actividades interactivas forman parte do noso novo día a día.