Formación do Profesorado

 

O profesorado que imparte inglés ou algunha materia neste idioma ou é nativo ou é completamente bilingüe, con moitos anos de estadía en países de fala inglesa.  Como reflexo da nosa pluralidade podemos sentir acentos escoceses, irlandeses, australianos, ingleses ou norteamericanos; está é a realidade do Rosalía ou que transmite riqueza lingüística aos noso alumnos.
 
O Centro conta na actualidade cun 27% de profesorado coa competencia plena, real e legal, para impartir docencia en inglés nas súas respectivas áreas ou materias.
 
 Así mesmo dende hai catro cursos temos en funcionamento un Plan de Formación en inglés para docentes de diferentes etapas e asignaturas, para o cal contamos cun profesor nativo contratado ao efecto