Materias impartidas en Inglés

 

EDUCACIÓN INFANTIL
 
A clave do éxito estriba no presenza habitual en todos os espazos e contextos da Escola. No Rosalía non se aprende inglés só na clase de Inglés, nin moito menos. A metade da xornada de Educación Infantil desenvólvese neste idioma, as clases de Science ou as aulas de Educación Física dos primeiros ciclos de educación Primaria tamén se imparten con inglés como idioma vehicular, reunimos calidade e cantidade.
 
CURSO
MATERIAS
% DOCENCIA EN INGLÉS
E.I. 3 ANOS
INGLÉS
48%
E.I. 4 ANOS
INGLÉS
48%
E.I. 5 ANOS
INGLÉS
48%
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Dende o curso 2009-2010 púxose en marcha o plan Seccións Bilingües na materia de Coñecemento do Medio (Science) e que se foi estendendo paulatinamente ata que no 2014-15 se aplica que todos os cursos de Educación Primaria. Ademais, de 1º a 4º desta mesma etapa impartimos en inglés a Educación Física como ampliación das horas nas que os nosos alumnos teñen o inglés como idioma vehicular.
 
 
CURSO
MATERIAS
% DOCENCIA EN INGLÉS
1º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
ED. FÍSICA
 
 
28%
2º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
ED. FÍSICA
 
 
28%
3º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
ED. FÍSICA
 
 
36%
4º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
ED. FÍSICA
 
 
36%
5º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
 
28%
6º E.P.
INGLES
CC. SOCIAIS E CC. NATURAIS
28%
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA
 
 
CURSO
MATERIAS
% DOCENCIA EN INGLÉS
1º ESO
INGLÉS
15'6%
2º ESO
INGLÉS
15’6%
 
3º ESO
INGLÉS
MÚSICA
15’6%
4º ESO
INGLÉS
12’5%