Horarios exames de setembro

 

 

EXAMES DE SETEMBRO             2016
 
 

 
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH
XOVES 1 DE SETEMBRO
9.00-10.40
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas I
Matem. Ap. CCSS I
Matemáticas II
Matem. Ap. CCSS II
11.00-12.40
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Historia
Historia
1300-14.30
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
16.00-17.30
 
Lingua e lit. galega
Lingua e lit. galega
Lingua e lit. galega
Lingua e lit. galega
VENRES 2 DE SETEMBRO
9.00-10.40
Lingua Castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
11-12.40
Ciencias da natureza
Ciencias da natureza Tecnoloxía
Física e Química
Física e Química
Física e Química
Física, Bioloxía
Economía
13.00-14.30
Lingua e liter. galega
Bioloxía
Tecnoloxía
Lingua e lit. galega
Lit. Universal
 Química
 e Arte
16.00-17.30
Francés
Francés
Francés
 
Filosofía
Filosofía