Resumen dos resultados das "Probas de Avaliación Diagnóstica"

 

Prezados amigos/as:
 
Segundo establece a Lexislación todos os anos os alumnos/as de 4º de E. Primaria  e 2º de ESO pasan as denominadas "Probas de Avaliación Diagnóstica" que son enviadas pola Consellería de Educación, acabamos de recibir os resultados de dita avaliación do cruso 2010-11 e a nosa Escola obtén uns magníficos resultados e todas as competencias. Queremos compartir con todos/as vós esta satisfacción xa que é o resultado do traballo converxente entre as familias e a Escola.
 
Adxuntos a este correo van dous documentos que resumen os resultados, pero na web do centro estarán ao voso dispór os resultados de forma moito máis pormenorizada.
 
Saúdos
 
O Claustro de Profesores

 

Resultados 4ºEP
Resultados 2º ESO