Exames de Cambridge

Podes informarte acerca dos exames e/ou facela túa matrícula nesta mesma web:
http://www.escolarosaliadecastro.edu.es/cambridge/HTML/portada.html
Como novidade, a partir de este curso, non se admitirán pagos en efectivo, se non que deberanse abonalas tasas mediante transferencia/ traspaso bancario na conta correspondente (consultar o enlace anterior).