Exames Setembro

Calendario de Exames Setembro 2015:


 
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

MARTES 1 de SETEMBRO
8.45-10.30
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas I
Matemáticas CCSS I
Matemáticas II
Matemáticas CCSS II
11-12.50
Lingua Castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
Lingua castelá e lit.
13-14.30
Ciencias sociais
Ciencias sociais
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Economía
16-17.30
Francés
Latín
Filosofía
Filosofía

MÉRCORES 2 DE SETEMBRO
8.45-10.30
Inglés
Inglés
Xeografía
Historia
Historia
Historia
11-12.50
Lingua galega e lit.
Ciencias da natureza Tecnoloxía
Bioloxía
Lingua galega e lit.
Física e Química
Física e Química
Arte
13-14.30
Ciencias da natureza
Música
Física e Química
Debuxo técnico
Física e Química
Bioloxía
Bioloxía/Xeografia
16-17.30
Lingua galega
Lingua Galega
 
Lingua Galega
Lingua Galega
Ciencias da Terra