2º BACHILLERATO - CIENCIAS SOCIAIS

CURSO 2018-19

INGLÉS:

 • Non se emprega libro de texto

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega. Ed. Xerais ISBN: 978-84-9121-031-3                 

HISTORIA DE ESPAÑA:

 • Historia de España Contemporánea. Editorial Vicens Vives.  ISBN: 978-84-682-3637-7  (galego) 

HISTORIA DA FILOSOFÍA:

 • Non hai libro de texto.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Calquer editorial, recoméndase:
 • Lengua Castellana y Literatura, Tesela.   Editorial Oxford. ou Lengua Castellana y Literatura. Ed. Bruño 

ECONOMÍA :

 • Economía y Org. de Empresas 2º Bachillerato. Ed. Mc Graw-Hill. ISBN: 978-84-486-0933-7
  (válido tamén o anterior 978-84-481-8365-7)

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS:

 • Non hai libro 

HISTORIA DA ARTE (Non obragatorio):

 • Historia da Arte. Vicens Vives ISBN: 978-84-682-3638-4.

TIC (Optativa):

 • Non hai libro. É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.