2º BACHILLERATO - HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

CURSO 2016-17

INGLÉS:

 • ENGLISH EDITION:
 • ADVANCED CONTRAST 2. Student's Book. Burlington Books. ISBN 978-9963-48-905-3
 • ADVANCED CONTRAST 2. Workbook.  Burlington Books.  ISBN: 978-9963-48-906-0

   

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega. Ed. Xerais ISBN: 978-84-9121-031-3                 

HISTORIA DE ESPAÑA:

 • Historia de España Contemporánea. Editorial Vicens Vives.  ISBN: 978-84-682-3637-7  (galego) ou ISBN: 978-84-682-3579-0 (Castelán)

HISTORIA DA FILOSOFÍA:

 • Non hai libro de texto.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Calquer editorial, recoméndase:
 • Lengua Castellana y Literatura, Tesela.   Editorial Oxford. ISBN: 978-84-673-5041-8 ou Lengua Castellana y Literatura. Ed. Bruño ISBN: 978-84-2166459-9

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS:

 • Economía y Org. de Empresas 2º Bachillerato. Ed. Mc Graw-Hill. ISBN: 978-84-486-0933-7
  (válido tamén o anterior 978-84-481-8365-7)

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS:

 • Non hai libro 

HISTORIA DA ARTE (Non obragatorio):

 • Historia da Arte. Vicens Vives ISBN: 978-84-682-3638-4.

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  E XESTIÓN (OPTATIVA):

 • Non hai libro.

TIC (OPTATIVA):

 • Non hai libro. É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.