2º BACHILLERATO - CIENCIAS

CURSO 2018-19

ECONOMÍA:

 • Economía de la Empresa. Ed. Mc Graw-Hill ISBN: 978-84-486-0933-7
  (tamén válido ISBN: 978-84-481-8365-7)  

HISTORIA:

 • Historia de España Contemporánea. Editorial Vinces Vives.   ISBN:  978-84-682-3637-7 (GALEGO) 
   

INGLÉS:  

 • Non se emprega libro de texto
   

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega Ed. Xerais ISBN: 978-84-9121-031-3       

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Cualquera editorial, recoméndase:
 • Lengua Castellana y Literatura, Tesela.  Editorial Oxford.ou Lengua Castellana y Literatura. Ed. Bruño

MATEMÁTICAS:

 •  Non hai libro

BIOLOXÍA:

 • Bioloxía  Ed. SM.  ISBN: 978-84-985-4622-4

FÍSICA/ XEOLOXÍA:

 • Non hay libro

CIENCIAS DA TERRA Y DO MEDIO AMBIENTE (OPTATIVA):

 • Non se emprega libro de texto

 TIC (OPTATIVA):

 • Non se emprega libro. É necesario dipor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.  

QUÍMICA (Opcional só para consulta):

 • Ed. McGraw Hill ISBN: 978-84-486-0957-3

FRANCES (OPTATIVA):

 • Non se emprega libro de texto