2º BACHILLERATO - CIENCIAS

CURSO 2016-17

ECONOMÍA:

 • Economía de la Empresa. Ed. Mc Graw-Hill ISBN: 978-84-486-0933-7
  (tamén válido ISBN: 978-84-481-8365-7)  

HISTORIA:

 • Historia de España Contemporánea“. Editorial Vinces Vives.   ISBN:  978-84-682-3637-7 (GALEGO) ou 978-84-682-3579-0 (CASTELÁN)
   

INGLÉS:  

 • ADVANCED CONTRAST 2. Student's Book. Burlington Books. ISBN 978-9963-48-905-3
 • ADVANCED CONTRAST 2. Workbook. Burlington Books.  ISBN: 978-9963-48-906-0
   

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega Ed. Xerais ISBN: 978-84-9121-031-3       

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Cualquera editorial, recoméndase:
 • Lengua Castellana y Literatura, Tesela.  Editorial Oxford. ISBN:  978-84-673-5041-8 ou Lengua Castellana y Literatura. Ed. Bruño ISBN: 978-84-2166459-9

MATEMÁTICAS:

 •  Non hai libro

BIOLOXÍA:

 • Biología  Ed. SM.  ISBN: 978-84-985-4622-4

FÍSICA:

 • Non hay libro

 

 

CIENCIAS DA TERRA Y DO MEDIO AMBIENTE (OPTATIVA):

 • Ciencias de la Tierra y M. Ambiente. Edt. Mac-Graw-Hill. ISBN: 978-84-486-0939-9

 

 

TIC (OPTATIVA):

 • Non se emprega libro. É necesario dipor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.  

 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (OPTATIVA):

 • Non hai libro

 

QUÍMICA (Opcional só para consulta):

 • Ed. McGraw Hill ISBN: 978-84-486-0957-3