1º BACHILLERATO - CIENCIAS

CURSO 2018-19

INGLÉS:

 • Solutions Advanced - Student's Book (Third Edition)  Oxford University Press ISBN: 978-0-19-452367-7                     
 • Solutions Advanced - Workbook. Oxford University Press ISBN:  978-0-19-452053-9                     

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega. Ed. Xerais ISBN: 978-84-9914-889-2      

FILOSOFÍA:

 • Non hai libro de texto                  

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Cualquier editorial, recoméndase:          
 • Lengua Castellana y Literatura. C. Nicolás. Ed. Bruño. ISBN: 978-84-2165983-0                  

MATEMÁTICAS:

 • Non se emprega libro de texto 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 • Biología y Geología. Ed. SM   ISBN:  978-84-985-4521-0  (Galego)

FÍSICA Y QUÍMICA :

 •  Non se emprega libro                      

ECONOMÍA:

 • Economía  1º Bachillerato. Ed. Anaya. Autor: F. J. González Álvarez ISBN: 978-84-678-2742-2    

CULTURA CIENTÍFICA (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro. 

TIC (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro.  É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.

FRANCÉS (OPTATIVA):

 • Non se emprega libro de texto. 

DEBUXO TÉCNICO:

 • Non é preciso mercar libro. 

ANATOMÍA APLICADA:

 • Non é preciso mercar libro.