3º ESO

CURSO 2018-19

LINGUA CASTELÁ E  LITERATURA:

 • Lengua y literatura castellana 3º ESO Ed. Casals ISBN: 978-84-218-5488-4 ou tamén é válida a versión ISBN: 978-84-218-4340-6

INGLÉS:

 • Solutions Intermediate Student's Book  Ed. Oxford  ISBN:978-84-673-8201-3
 • Solutions Intermediate Wordkbook  Ed. Oxford  ISBN:978-84-673-8202-0

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua Galega e Literatura. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-5332-2

CIENCIAS SOCIAIS:

 • XH-3 Xeografía e Historia.  Edt. Vicens Vives. ISBN : 978-84-682-3714-5 (Novo) 
  A anterior versión tamén é válida (prestado ou Banco de Libros) ISBN: 978-84-682-3123-5

MATEMÁTICAS:

 • Matemáticasaplicadas a las Enseñanzas académicas. Editorial SM. ISBN: 978-84-675-7622-1 .

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (NON É OBRIGATORIO):

 • Bioloxía e Xeoloxía.  Ed. Mc Graw Hill. ISBN: 978-84-486-0679-4
  A anterior versión deste libro tamén é válida ISBN: 978-84-481-6909-1.

FÍSICA E QUÍMICA:

 • Non se emprega libro de texto.

TECNOLOXíA:

 • Non se emprega libro de texto.

FRANCÉS (OPTATIVA) :

 • Non se utilizará ningún libro de texto nin caderno de traballo