2º ESO

CURSO 2016-17

INGLÉS:

 • Solutions Pre-Intermediate  Student's Book  Oxford ISBN: 978-84-673-8199-3
 • Solutions Pre-Intermediate Workbook Oxford  ISBN: 978-84-673-8200-6

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua Galega e Literatura. Anaya ISBN: 978-84-698-1048-4
 • Caderno de Ortografía (2016) Anaya. ISBN: 978-84-678-2683-8

XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 • Ed. Vicens Vives XH-2 Xeografía e Historia. ISBN: 978-84-682-3911-8
 • Ed. Vicens Vives XH-2 Xeografía e Historia. ISBN: 978-84-682-3632-2   (versión tamén válida)                 

FÍSICA E QUÍMICA::

 • Física e Química SM - Savia ISBN: 978-84-675-8681-7.  

LINGUA CASTELÁ  E LITERATURA:

 • Lengua castellana y literatura. Ed. McGraw Hill ISBN: 978-84-486-0871-2
    

MATEMÁTICAS:

 • Matemáticas 2 Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-1426-0
        

FRANCÉS:

 • Arobase Nouveau 2ED 2ºESO CE/ GRAMÁTICA . Ed. Oxford  ISBN: 978-01-905-0182-2 
 • Arobase Nouveau 2ED 2ºESO LA/COMIC   . Ed. Oxford ISBN: 978-01-905-0181-5

MÚSICA:

 • Música. ESO 1º Ciclo.- Proxecto Século XXI- Ed. Galinova. ISBN: 978-84-9737-190-2  (En galego)    


TECNOLOXÍA:

 • Non é preciso mercar libro