1º ESO

CURSO 2018-19

INGLÉS:

 • Solutions Elementary Student's Book (PK 2ED) Ed. Oxford. ISBN: 978-84-673-8197-9
    

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura.  Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-5179-3

XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 • Serie  "Descubre" (Proxecto Saber facer)  Editorial Santillana. ISBN: 978-84-9972-279-5
 • ISBN: 978-84-997-2356-3 (versión tamén válida)

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 •  NON é preciso mercar libro. 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

 • Lengua  Castellana y Literatura. Ed. Mc Graw - Hill Education. ISBN: 978-84-481-9632-5
   
 • Diccionario Escolar de significados para ESO (NON obrigatorio). Recoméndase:

                         -Diccionario del  estudiante -Real Academia Española (Edt. Santillana).

                         -Diccionario Esencial de la Lengua Española. Ed.  Santillana (Novo).

MATEMÁTICAS (opcional, só para consulta e ampliación:

 • Matemáticas 1. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-5073-4


FRANCÉS:

               Non se emprega libro de texto