A Asociación conta con 3 salas de reunións e un aula de informática con capacidade para 30 alumnos, totalmente amobladas, confortables e dotadas dos últimos avances en tecnoloxía (conexión a internet e Canón proxector) que lle permitirá xestionar as súas reunións, ou impartir cursos con apoio dos ordenadores, etc.

Con acceso propio e zona con grandes posibilidades de aparcamento.

Dirixidas a persoas ou empresas que necesitan:

  • Impartir cursos de formación.
  • Realizar reuniones, presentaciones comerciales, etc.

Posibilidade de contratación:

  • Por horas (Todo o ano a partires das 17:30 horas)
  • Media xornada (Só tardes de xuño a septembro)
  • Xornada completa (xullo e agosto)